Rólunk írták | Media


Tisztelt Honfitársak!

Igazi elhivatottságra vall, hogy a Kaleidoszkóp az emigrációban, a már magyarul nem beszélő második, harmadik nemzedék tagjaihoz és az angol nyelvű társadalomhoz is nyughatatlan lelkesedéssel és hittel sugározza közös nemzeti értékeinket.

A Kaleidoszkóp Irodalmi Kávézó szeptember elején sorra kerülő Márton Áron és Jakab Antal erdélyi püspökök szellemi öröksége c. rendezvénysorozata egy újabb, izgalmas kulturális, keresztény ismeretterjesztő misszió. Ez az esztendő egy kettős évforduló, hiszen egyszerre emlékezünk boldog emlékezetű Márton Áron püspök halálának 30. évfordulójára, és arra is, hogy éppen 30 éve, hogy dr. Jakab Antal püspök átvette tőle a gyulafehérvári egyházmegye vezetését. Olyan emberek voltak ők, akik nélkül ma kevesebb lenne a magyar szó, és erőtlenebb a keresztény hit a Kárpát-medencében. A lelkek pásztorlását egy istentelen, magyarellenes diktatúrában végezték rendíthetetlen hittel, alázattal és bátorsággal.

Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a Kaleidoszkóp Irodalmi Kávézó és a Jakab Antal Keresztény Kör felkért az őket méltató konferencia egyik fővédnökének.

Önök áldozatos munkájukkal egy szilárd szellemi, kulturális hidat építenek ki az anyaországi és a külföldre szakadt nemzettársaink között, és ez köldökzsinórként folyamatosan frissíti a kapcsolatot. Különös nyomatékot ad munkájuknak, hogy az észak-amerikai diaszpóra egyetlen ilyen jellegű és színvonalú folyóirata a Kaleidoszkóp. Köszönjük, hogy sikerrel hívják fel a figyelmet az egyetemes magyar kultúrára az idegen ajkú világban is, tekintélyt, megbecsülést szerezve a magyar névnek és barátokat Magyarországnak.

Az Önök tevékenysége méltó példája annak, hogy a hazát szolgálni mindig van mód, még akkor is, ha valakit óriási távolság választ el fizikailag az anyaországtól.

Köszönet és megbecsülés illeti Önöket, mert nem szűntek meg magyarnak lenni, mert „tűzvigyázókként” őrzik a hazaszeretet lángját és új tüzeket szítanak áldozatos munkájukkal.

Erőt, kitartást és áldást kívánok munkájukhoz!

Budapest, 2010. szeptember 8.

Szívélyes üdvözlettel: Balog Zoltán református lelkész, államtitkár


Tisztelt Államtitkár Úr!

A Kaleidoszkóp Irodalmi Kávézó szeptember 12-i rendezvényének fővédnökségét és az erre küldött megtisztelő és szeretettel, biztatással teli üzenetét nemcsak a magam, hanem egész torontói magyar közösségünk nevében köszönöm.

Az Államtitkár úr szavai, amelyeket Sajgó Szabolcs atya tolmácsolt, lelkesítőleg, szinte gyújtólag hatottak a jelenlevőkre, hiszen mi itt, távol a szülőföldtől, néha elcsüggedünk, úgy érezzük, hogy teljesen kihulltunk az otthoniak látószögéből.

A Kaleidoszkóp már 1998 óta vívja a maga magányos, de kitartó harcát a megmaradásért, a nemzeti érzés, a magyar nyelv iránti szeretet elmélyítéséért – hála Istennek, nem hiába. Elmondhatom, hogy anyanyelvápoló, össznemzeti gondolatok jegyében végzett, önkéntesnek mondható munkám/ munkánk legnagyobb elismerését az Államtitkár úr levele jelenti. Isten áldását, erőt, egészséget kívánunk a társadalmi felzárkózásért végzendő munkájához!

Szeretettel,

Telchné Dancs Rózsa főszerkesztő
www.kalejdoszkop.com