Üdvözöljük | Welcome


KALEJDOSZKÓP-EST A PÁRBESZÉD HÁZÁBAN

Sajgó Szabolcs jezsuita szerzetes, költő, szerkesztő, a PárbeszédHázának vezetője korábban hosszabb ideig Kanadában dolgozott. Most, hogylátogatóban itthon tartózkodott a torontói magyar és angol nyelvű kéthavontamegjelenő folyóirat szerkesztője, Telcsné Dancs Rózsa, a valaha Erdélybenkeserves sorsot megélt írónő, meg akarta mutatni neki a vendéglátó jezsuitaszerzetes, hogy legalább száz ember jelen lesz a folyóiratot bemutató esten.Nagy sikerről számolhatok be: többen lettünk közben ennél. Közben – mertamikorra hirdetve volt, óriási felhőszakadás, dörgés-villámlás próbáltaeltéríteni, otthon tartani a készülődőket. Nem sikerült ennek a viharnak sem.Ki így, ki úgy, de megérkeztünk, – megtelt a nagy terem. Ennyire telítettennagyon ritkán láttam még e termet. (Legutóbb a Ginastera Dél-Amerikaizeneszerző 100. születésnapjára rendezett sorozat nagyszerűen kitűnő hatodikrendezvényén, a Ginastera és Bartók gitár és zongoraesten akezdetén négyen, utóbb ha egy tucatnyian jöttünk össze. Mondhatom, veszteségéreazoknak, akik nem jöttek!)

Akkor valami varázsa kell legyenennek az estének! Mi is lehet ez a varázsos vonzású, szép küllemű folyóirat?Kapcsolatteremtés az óhaza, a Trianonnal szerteszakított Kárpát-Medence és azÚjvilág valahai menekültjei között.

Mint felkért hozzászóló, magam éppen ennek a kapcsolatteremtő feladatnaka lényegét próbáltam magyarázni. Két ilyen folyóiratot ismerek, a Délvidékenmegjelenő, Bata János szerkesztette Aracsot, és a Torontóban aTelcs-házaspár által szerkesztett Kalejdoszkópot. Mindkettő oda-visszateljesít szolgálatot. Beszámol a helyi szellemi erőfeszítésekről, múltról ésjelenről, ugyanakkor számukra szemlézi az ottani érdeklődés szellemében a hazaiteljesítményeket. Megismertet és visszaigazol. A Kalejdoszkóp ráadásul azÚjvilág nyelvében fogyatkozó magyarságáról is hírt ad. Számukra, a nyelvüketfelejtőknek is beszél. Ha kell angol nyelven. Csalogat és visszacsalogat.Ennyiben pedig egyedülálló jelenség.

Maga a folyóirat címe a maihelyesírást ismerőknek furcsán jelenik meg. De ragaszkodik annak a lexikonnakaz írásmódjához, amelyik még az egységes Kárpát-Medence világában keletkezett.A ma is nagyra becsült Pallas Lexikon ezt a szót ekként írja. És az ÚjhazábanDancs Rózsa a bürokrácia ellenében is ragaszkodott mindvégig a 19. századihelyesíráshoz. Győzött. Diadalával: emlékeztet. Az összetartozásra.

Kik töltötték meg ezt a nagytermet? Fővárosi olvasók mellett hazai vidéki olvasók és szerzők, valaminterdélyi érdeklődők. Dancs Rózsa a szívükhöz tudott lapjukkal szólni:megismertette űzött vad sorsát a valahai Erdélyben. Veszélyeztetett gyermekkel,egészségügyileg megzsarolt anyával. És döbbenjünk meg: a zsaroló magyar férjjelés apával. Ritka (?) menekülésre késztető helyzet. Ezt ki kellett mondani, elkellett beszélnie. És kapcsolatokat keresni a hasonlóan kiszolgáltatottakkal. AKalejdoszkóp a megszenvedett múlt jogán él és éltet megújuló kapcsolatokat. Azest Sajgó Szabolcs otthont adó jóvoltából összekötötte a betegségéből éppengyógyuló valahai kanadai magyar nagykövet barátunkat, a Bécsből haza látogatóműsort szerkesztő mediátort, az erre az alkalomra a hosszú oda-vissza utatvállaló ausztráliai magyar média szervezőjét, szerzőjét, vidéki költőket, hazainépszerűséget lassan kiharcoló költőket.

Jó volt ezen azestén együtt lenni ebben a teremben. Beszélgetni, összekapcsolódni.

(Magyar-Hon-Lap, 2016. 06.30.)

 

 

 

kep

Szerkesztő: Rozsika Admin