Impresszum | Impressum


KALEJDOSZKÓP | KALEIDOSCOPE


ISSN 1480-5499

Megjelenik kéthavonta | Published bimonthly

Előfizetés | Subscription in Canada: CA$60/ year

Foreign: US$75.00/ year


Publisher: Kaleidoscope Publishing

Telch György, Elnök | George Telch, President

Telch-Dancs Rózsa, Főszerkesztő | Editor-in-Chief

Zsolt Leczki, Webdesign | Technical Support

Terjesztés: Turóczy Katalin | Katalin Turóczy: Subsription


Szerkesztőség | Editorial office:

122 Silas Hill Drive
Toronto, On, M2J 2X9, Canada


Tel.: (+1)416-491-4631
Fax: (+1)416-491-9661


Telch György, Elnök | George Telch, President: georgetelch@sympatico.ca

Telch-Dancs Rózsa, Főszerkesztő | Editor-in-Chief: rozsatelchdancs@gmail.com


Folyóirat előfizetése vagy egyes számok utánrendelése | Subscription: rozsatelchdancs@gmail.com

Könyvkiadással kapcsolatos kérdések, információk: rozsatelchdancs@gmail.com
BÓBITA Gyermeklap

ISSN

Kiadó: Kaleidoscope Heritage Club

Főszerkesztő: Dancs Rózsa, Felelős szerkesztő: Kálmán László
Társszerkesztő: Sívó Márta
Grafikus szerkesztő: Dr. Flender Gyöngyi

Megrendelhető: 122 Silas Hill Dr., Toronto, Ont., M2J 2X9

Tel.: (+1)416-491-4631
Fax: (+1)416-491-9661

E-mail: rozsatelchdancs@gmail.com, livmannn@gmail.com, marta.sivo@gmail.comCopyright © Kaleidoscope Publishing

No part of this publication may be reproduced by electronic means, photocopying
or otherwise, without written permission from the publisher, excepting brief quotes for the purpose of review.